Значення сім'ї в сучасному світі

Сім'я завжди була і залишається основою суспільства. Саме в сім'ї формуються моральні цінності людини, її ставлення до навколишнього світу. Хоча сімейні цінності з часом змінюються, роль сім'ї як найважливішого соціального інституту залишається незмінною.

Що таке сім'я?

Сім'я - це невелика соціальна група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними зв'язками, спільним побутом, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою. До складу сім'ї зазвичай входять:

 • чоловік та дружина (подружжя)
 • їхні діти
 • інші родичі (бабусі, дідусі, тітки, дядьки тощо)

Основними функціями сім'ї є:

 • репродуктивна (народження і виховання дітей)
 • господарсько-економічна (ведення домашнього господарства)
 • рекреативна (відпочинок членів сім'ї)
 • емоційна (задоволення потреби в любові, підтримці)

Сім'я є важливим чинником формування особистості, засвоєння соціальних норм і моделей поведінки.

Права та обов'язки чоловіка і дружини

В сучасній українській сім'ї чоловік і дружина мають рівні права та обов'язки.

Права чоловіка і дружини:

 • на шлюб за взаємною згодою
 • на повагу до своєї індивідуальності
 • на особисту свободу
 • на участь у прийнятті сімейних рішень
 • на розподіл домашніх обов'язків
 • на особисту власність і розпорядження нею
 • на особистий простір і час для саморозвитку
 • на розлучення за взаємною згодою

Женская мастурбация: Норма или Табу?

Обов'язки чоловіка і дружини:

 • повага один до одного
 • моральна і матеріальна підтримка
 • допомога у вихованні дітей
 • турбота про здоров'я один одного
 • ведення спільного господарства
 • матеріальне забезпечення сім'ї
 • вірність у шлюбі

Як бачимо, права і обов'язки в сучасній сім'ї розподілені між чоловіком і дружиною рівномірно. Подружжя повинно приймати всі важливі рішення спільно, підтримувати і поважати один одного.

Проблеми сучасної сім'ї

Незважаючи на те, що інститут сім'ї залишається стійким, він зазнає певних трансформацій і стикається з низкою проблем:

 • Зростання кількості розлучень. Якщо раніше розлучення були рідкістю, то зараз кожен третій шлюб розпадається.
 • Поширення цивільних шлюбів. Все більше пар вирішують жити разом без офіційної реєстрації шлюбу.
 • Зменшення народжуваності. Багато сімей обмежуються 1-2 дітьми або взагалі відмовляються від батьківства.
 • Криза батьківства. Батьки присвячують недостатньо часу вихованню дітей через зайнятість на роботі.
 • Насилля в сім'ї. Фізичне, психологічне, економічне насилля між подружжям або над дітьми.

7 полезных причин заняться сексом прямо сейчас

Ці та інші проблеми потребують негайного реагування з боку держави та суспільства. Необхідно підтримувати інститут сім'ї, пропагувати сімейні цінності, надавати консультативну допомогу, жорстко карати за насилля в сім'ї. Тільки так можна зберегти сім'ю як фундамент суспільства.

Висновки

 • Сім'я - це основа будь-якого суспільства, яка виконує важливі функції.
 • В сучасній українській сім'ї права та обов'язки чоловіка і дружини рівні.
 • Інститут сім'ї зазнає певної кризи, з якою необхідно боротися.
 • Держава і суспільство повинні всебічно підтримувати і зміцнювати інститут сім'ї.
 • Тільки на основі міцної сім'ї може розвиватися здорове суспільство.

Таким чином, незважаючи на виклики, сім'я залишається фундаментальною цінністю для українського суспільства. Від того, наскільки міцним буде цей фундамент, залежить майбутнє нашої країни.